הלוואה לפרוייקט בניה

מדובר בהלוואת נדל”ן להשלמת פרוייקט בברוקלין בארה”ב.

מה אנו עושים כדי להבטיח את כספי ההלוואה:
1.אנו מקבלים 100% בטחונות בנכסים – עם הערת אזהרה בטאבו האמריקאי לטובת המלוים
2.מקבלים ערבות אישית של היזם
3.מקבלים מישכון שני על הנכס

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prospect heights

הלוואה לפרוייקט בניה

עם בטוחה מלאה

סוג ההלוואה הלוואה לבניה
 
 
 
סכום מינימלי 100,000$
 
טווח זמן 36 חודש
 

הגיוס החל