השקעות

clinton

610-612 Myrtel Avenue

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן 30 חודש
 

הגיוס הסתיים

bushwick

1141 Lafayette Avenue

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן 25 חודש
 

הגיוס הסתיים

511 lafayette simulation

511 Lafayette Avenue

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן 24 חודש
 

הגיוס הסתיים

williamsburg

221 Devoe Street

Williamsburg, Brooklyn NY

סוג ההשקעה יזמות - הסבת מבנה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן שנתיים
 

הגיוס הסתיים

Bushwick grafitty

1172 Jefferson Avenue

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן 24 חודש
 

הגיוס הסתיים

546 lafayette

546 Lafayette Avenue

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן 24 חודש
 

הגיוס הסתיים

Prospect heights

הלוואה לפרוייקט בניה

עם בטוחה מלאה

סוג ההלוואה הלוואה לבניה
 
 
 
סכום מינימלי 100,000$
 
טווח זמן 36 חודש
 

הגיוס החל

אייקון הדרכות

הלוואה לפרויקט בבניה

עם בטוחה מלאה

סוג ההשקעה הלוואה לבניה
 
 
 
השקעה מינימלית 50,000$
 
טווח זמן 12 חדש
 

הגיוס הסתיים

Prospect hights park

824 Dean Street

Brooklyn NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן 20 חדש
 

הגיוס הסתיים

Main

204 Monroe Street

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן 27 חדש
 

הגיוס הסתיים, הפרויקט החל

small duck

Our next project

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן 24 חודש
 

נפתחה הרשמה לגיוס

Brownstones

854 Putnam Avenue

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן 27 חודשים
 

הגיוס הסתיים, הפרוייקט החל

Halsey Street Buildings

668 Halsey Street

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן 24 חודש
 

הגיוס הסתיים, הפרויקט החל

lexington 29 small

29 Lexington Avenue

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן שנתיים
 

הגיוס הסתיים, הפרויקט החל

הלוואה

קרן הלוואה לבניה

Los Angeles, CA

סוג ההשקעה הלוואה לבניה
 
 
טווח זמן
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
3 שנים
 

מגייסים עכשיו

brooklyn9

735 Greene Avenue

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
מינימום להשקעה 100,000$
 
טווח זמן 24 חדש
 

הגיוס הסתיים, הפרויקט החל

Comments are closed.