תהליך ההשקעה שלנו

פגוש את המומחים
פגישה אישית עם מנהל תיק השקעות
הבנת תהליך ההשקעה
קבלת סל כלים להשקעה בחו”ל
הצטרפת למועדון המשקיעים שלנו
בחירת הנכס להשקעה
בחר את סכום ההשקעה
בכל עיסקה בין 50% ל-80% מההון מגיע כמימון של בנק אמריקאי
החברה משקיעה בעצמה לפחות 5% מההון העצמי הנדרש
סכום השקעתך יקבע את אחוז הבעלות שלך בנכס
העברת כספי ההשקעה דרך חשבון נאמנות מבוטח
קבל תשואה מיידית
טיפול אישי על ידי מנהל תיק השקעות
רישום בעלותך על הנכס
קבל תשואה של 10% לפחות
דוחות רבעוניים מפוקחים
תשואה הונית משמעותית בעת מכירת הנכס
כבכל השקעה, קיימים גם סיכונים, והתשואה אינה מובטחת

Comments are closed.