1172 Jefferson Avenue

תמצית ההזדמנות


מדובר בפרויקט יזמות חדש באחת השכונות המבוקשות ביותר בברוקלין

רכישת מגרש ועליו מבנה לא מאוכלס המיועד להריסה. לאחר הריסתו ייבנה בנין מגורים מודרני בן 4 קומות ובו 8 יחידות דיור (שתי דירות בכל קומה) בנות חדר שינה אחד. כאשר בקומת הכניסה שתי הדירות הן דופלקס עם קומת מרתף ויציאה לגינה, בקומה השלישית יש לדירות מרפסות מרווחות, ובקומה הרביעית שתי דירות דופלקס עם עליה לגג פרטי ובו חדר, שרותים ו roof deck.

השכונה  מוגדרת כאחת השכונות המתפתחות בברוקלין עם מחירי נדל”ן שהאמירו בצורה מרשימה בתקופה האחרונה וידועה כמעוז ההיפסטרים והצעירים

השכונה עוברת תהליך של ג’נטריפיקציה בו האוכלוסיה הוותיקה והחלשה יחסית עוברת לשכונות רחוקות יותר ואת מקומם תופסת אוכלוסיה חזקה בהרבה הדורשת פתרונות דיור משופרים, ויכולה לשלם בהתאם. כתוצאה מכך ישנה הגירה מאסיבית של צעירים ומשפרי דיור איכותיים אל תוך השכונה. ב


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bushwick grafitty

1172 Jefferson Avenue

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן 24 חודש
 

הגיוס הסתיים