204 Monroe Street

תמצית ההזדמנות


מדובר בפרויקט יזמות חדש באחת השכונות המבוקשות ביותר בברוקלין

נרכוש את המגרש בעיסקת קומבינציה עם הבעלים כאשר כרגע נמצא על המגרש בית מלאכה המיועד להריסה. בניית בנין מגורים מודרני בן 4 קומות ובו 8 יחידות דיור (שתי דירות בכל קומה) כאשר בקומת הכניסה שתי הדירות הן דופלקס עם קומת מרתף ויציאה לגינה, בקומה השלישית יש לדירות מרפסות מרווחות, ובקומה הרביעית שתי דירות דופלקס עם עליה לגג פרטי ובו חדר, שרותים ו roof deck.

השכונה  מוגדרת כאחת השכונות המתפתחות בברוקלין עם מחירי נדל”ן שהאמירו בצורה מרשימה בתקופה האחרונה וידועה כמעוז ההיפסטרים והצעירים

השכונה עוברת תהליך של ג’נטריפיקציה בו האוכלוסיה הוותיקה והחלשה יחסית עוברת לשכונות רחוקות יותר ואת מקומם תופסת אוכלוסיה חזקה בהרבה הדורשת פתרונות דיור משופרים, ויכולה לשלם בהתאם. כתוצאה מכך ישנה הגירה מאסיבית של צעירים ומשפרי דיור איכותיים אל תוך השכונה.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Main

204 Monroe Street

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן 27 חדש
 

הגיוס הסתיים, הפרויקט החל