29 Lexington Avenue

תמצית ההזדמנות


Clinton Hills מדובר בפרויקט יזמות חדש באחת השכונות המבוקשות ביותר בברוקלין

במסגרת הפרויקט נרכוש מגרש פנוי  ועליו ניבנה בניין בן 4 קומות

השכונה  מוגדרת כאחת השכונות המוצלחות בברוקלין עם מחירי נדל”ן שהאמירו בצורה מרשימה בתקופה האחרונה וידועה כמעוז ההיפסטרים והצעירים

השכונה עוברת תהליך של ג’נטריפיקציה בו האוכלוסיה הוותיקה והחלשה יחסית עוברת לשכונות רחוקות יותר ואת מקומם תופסת אוכלוסיה חזקה בהרבה הדורשת פתרונות דיור משופרים, ויכולה לשלם בהתאם. כתוצאה מכך ישנה הגירה מאסיבית של צעירים ומשפרי דיור איכותיים אל תוך השכונה. בפרויקט מתוכננות 8 דירות “קונדו” אשר יותאמו בגודל ובמפרט לדרישה לדירות מעין אלה בברוקלין בכלל ובאזור בפרט.


Comments are closed.

lexington 29 small

29 Lexington Avenue

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן שנתיים
 

הגיוס הסתיים, הפרויקט החל