511 Lafayette Avenue

תמצית ההזדמנות


מדובר בפרויקט יזמות חדש באחת השכונות המבוקשות ביותר בברוקלין
רכישת מגרש ריק ובניית בנין מגורים מודרני בן 4 קומות ובו 8 יחידות דיור (שתי דירות בכל קומה. כאשר בקומת הכניסה שתי הדירות הן דופלקס עם קומת מרתף ויציאה לגינה, בקומה השלישית יש לדירות מרפסות מרווחות, ובקומה הרביעית שתי דירות דופלקס עם עליה לגג פרטי ובו חדר, שרותים ו roof deck. ייתכנו שינויים בתכנון .

השכונה  מוגדרת כאחת השכונות המתפתחות בברוקלין עם מחירי נדל”ן שהאמירו בצורה מרשימה בתקופה האחרונה וידועה כמעוז ההיפסטרים והצעירים

השכונה עוברת תהליך של ג’נטריפיקציה בו האוכלוסיה הוותיקה והחלשה יחסית עוברת לשכונות רחוקות יותר ואת מקומם תופסת אוכלוסיה חזקה בהרבה הדורשת פתרונות דיור משופרים, ויכולה לשלם בהתאם. כתוצאה מכך ישנה הגירה מאסיבית של צעירים ומשפרי דיור איכותיים אל תוך השכונה. ב


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

511 lafayette simulation

511 Lafayette Avenue

Brooklyn, NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן 24 חודש
 

הגיוס הסתיים