824 Dean Street

תמצית ההזדמנות

מדובר בפרויקט יזמות חדש באחת השכונות המבוקשות ביותר בברוקלין

.במסגרת הפרויקט נרכוש מגרש שעליו בנין ישן אותו נשפץ ונרחיב לבניין מודרני בן 4 קומות

השכונה  “פרוספקט הייטס” מוגדרת כאחת השכונות המבוקשות בברוקלין עם מחירי נדל”ן המאמירים בצורה . מרשימה בתקופה האחרונה וידועה כשכונה יפה במיוחד, הסמוכה לפארק פרוספקט הגדול ולמוזאון ברוקלין.

רכישת מגרש כאשר כרגע נמצא על המגרש בית ישן שיש לחדשו, אך ללא בנית היסודות. הבנין יהפוך למודרני בן 4 קומות ובו 4 יחידות דיור (דירה בכל קומה) כאשר בקומת הכניסה הדירה היא דופלקס עם קומת מרתף ויציאה לגינה, בקומה השלישית יש לדירה מרפסת מרווחת, ובקומה הרביעית דירת דופלקס עם עליה לגג פרטי ובו חדר, שרותים ו roof deck.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prospect hights park

824 Dean Street

Brooklyn NY

סוג ההשקעה מיזם בניה
 
 
 
השקעה מינימלית 100,000$
 
טווח זמן 20 חדש
 

הגיוס הסתיים