הלוואה לפרויקט בבניה

תמצית ההזדמנות


מדובר בהלוואת נדל”ן להשלמת פרוייקט מתקדם בברוקלין בארה”ב.

מה אנו עושים כדי להבטיח את כספי ההלוואה:
1.אנו מקבלים 100% בטחונות בנכסים – עם הערת אזהרה בטאבו האמריקאי לטובת המלוים
2.מקבלים ערבות אישית של היזם
3.מקבלים מישכון ראשון על הנכס

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

אייקון הדרכות

הלוואה לפרויקט בבניה

עם בטוחה מלאה

סוג ההשקעה הלוואה לבניה
 
 
 
השקעה מינימלית 50,000$
 
טווח זמן 12 חדש
 

הגיוס הסתיים